หน้าหลัก>เกี่ยวกับเรา>การรับรองมาตรฐาน ISO

การรับรองมาตรฐาน ISO

ดูการรับรองมาตรฐานระดับสากลของเรา

อเมริกา

สหรัฐอเมริกา

OILES AMERICA CORPORATION
ISO/TS 16949
ISO 14001

เอเชีย

ไทย

OILES (THAILAND) COMPANY LIMITED
IATF 16949
ISO 14001

อินเดีย

OILES INDIA PRIVATE LIMITED
ISO/TS 16949
ISO 14001

จีน

จีน

SHANGHAI OILES BEARING INC.
ISO 9001       
ISO 14001
OILES SUZHOU CORPORATION
ISO/TS 16949
ISO 14001

ยุโรป

เยอรมัน

OILES DEUTSCHLAND GmbH
ISO 9001
Sales,Purchasing and Development

สาธารณรัฐเช็ก

OILES CZECH MANUFACTURING S.R.O.
ISO 9001
ISO/TS 16949
ISO 14001

ญี่ปุ่น

OILES CORPORATION

Bearing DIVISION
Fujisawa Plant
Shiga Plant
Oita Plant
Ashikaga Plant
ISO 14001