หน้าหลัก>เกี่ยวกับเรา>ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลองค์กร

OILES เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านตลับลูกปืนชนิดหล่อลื่นตัวเองและอุปกรณ์การหน่วง

ชื่อบริษัท OILES CORPORATION
ก่อตั้งเมื่อ 11 มีนาคม 1952
เงินลงทุน ¥8,585,000,000
สำนักงานใหญ่ 8 Kirihara-cho, Fujisawa-shi, Kanagawa 252-0811, Japan
( สำนักงานใหญ่ที่จดทะเบียนแล้ว : 1-2-70 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan )
URL http://www.oiles.co.jp/
วัตถุประสงค์
  • การผลิตและการขายตลับลูกปืนของ Oilles
  • การผลิตและการขายเครื่องจักรที่มีสลัก อุปกรณ์ขนส่งเครื่องมือกลไก อุปกรณ์สำนักงาน และส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์ดังกล่าว
  • การผลิตและการขายอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์ด้านวิศวกรรมโยธา
  • การออกแบบและการดำเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
  • การผลิตและการขายอุปกรณ์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องจักร / เครื่องมือไฟฟ้า และส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์ดังกล่าว
  • ทำการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้น
  • ตัวแทนด้านการรับประกันค่าสินไหมทดแทน
  • สัญญาเช่าและการจัดการอสังหาริมทรัพย์
  • ธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสาขาต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
จำนวนพนักงาน 1,918 (รวมทุกส่วน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2015
1,105 (เฉพาะกิจการ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2015
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
สิทธิบัตร
2,138 (ต่างประเทศ 788 ; สหรัฐฯ 200, เยอรมัน 99, จีน 96, ฝรั่งเศส 87, เกาหลี 85, ห้าประเทศชั้นนำ)
ต้นแบบอรรถประโยชน์
601
การออกแบบที่จดทะเบียนแล้ว
25
เครื่องหมายการค้า
617 รวมถึง 201 ซึ่งเราได้รับมาจากต่างประเทศ
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่กำลังยื่นจดทะเบียน
765 รวมถึง 478 ที่ต่างประเทศ
(3/31/2015)