หน้าหลัก>การใช้งาน>Hydropower bearings Applications

Hydropower bearings Applications

Hydropower bearings

Specifically for hydro power and water gate, OILES have been supplying self-lubricating bearings to those industries for over 60 years, and now, OILES self-lubricating bearing is used in more than 2,000 facility of Hydropower industry throughout the world.

Applications

Water Turbine

  • Wicket gate / guide vane bushings
  • Wicket gate / linkage bushings
  • Operating rings / guide Plates
  • Main shaft / guide bushings, seal bearings
  • Kaplan runner / blade bushings
  • Inlet butterfly valve / bushings

Water Gates

  • Radial gate / trunnion bushings
  • Roller gate / roller bushings
  • Ship lock gate / pintle bearings,cylinder bearings

OILES bearings / bushings ,plates, pads

Metallic bearings

Plastic bearings / composite bearings

Our high-performance metallic and plastic bearings are specifically designed for use in hydro industry.

Feature of OILES bearings

Maintenance-free

Reduce the lubrication quantity and frequency or that can be used without oil or grease.

Environment-friendly

Protects the environment against contamination from oil.

Reduction of running costs

Reduces lubricating oil consumption and equipment maintenance costs and enables a remarkable reduction in operating costs.

Corrosion resistance

Can be used in corrosion environments, such as wet environments.

Flexibility

Possible to choose from metallic and plastic bearing according to the conditions for use.

แบบฟอร์มการติดต่อ

บทสรุปของการสืบค้นข้อมูลข้อมูลที่ต้องกรอก
ชื่อข้อมูลที่ต้องกรอก
แผนก
ชื่อบริษัท / ชื่อองค์กรข้อมูลที่ต้องกรอก
ประเภทอุตสาหกรรมข้อมูลที่ต้องกรอก
ที่อยู่ข้อมูลที่ต้องกรอก
รหัสไปรษณีย์ / เขตไปรษณีย์ข้อมูลที่ต้องกรอก
เขตการปกครอง / ประเทศข้อมูลที่ต้องกรอก
หมายเลขโทรศัพท์ข้อมูลที่ต้องกรอก
อีเมลข้อมูลที่ต้องกรอก

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้มาจะถูกใช้เพื่อตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูล การร้องขอแคตตาล็อค และการร้องขอการดาวน์โหลดข้อมล CAD ของลูกค้า นอกจากนี้ อาจมีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อการส่งเสริมการขายด้วย