หน้าหลัก>ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ข้อมูลทั้งหมดและรายการที่ได้รับการคุ้มครองตามลิขสิทธิ์ เช่น โลโก้ขององค์กร เครื่องหมายการค้า วิดีโอ และภาพต่างๆ ที่ถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ Oiles Corporation

การใช้รายการที่ได้รับการคุ้มครองตามลิขสิทธิ์ ซึ่ง Oiles Corporation เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Oiles Corporation ก่อนล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการใช้งานส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์
(ตัวอย่างของกรณีที่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติ: การพิมพ์ซ้ำบนเว็บไซต์หรือในสิ่งพิมพ์ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น)

ไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขรายการที่ได้รับการคุ้มครองตามลิขสิทธิ์ และการใช้ในแนวทางที่อาจทำให้ผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจผิด