หน้าหลัก>การใช้งานเว็บไซต์นี้

การใช้งานเว็บไซต์นี้

คำแนะนำการใช้งาน

ขอขอบคุณสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของ Oiles Corporation (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์นี้")
เว็บไซต์นี้ได้รับการจัดการและดำเนินการโดย Oiles Corporation โปรดอ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูและการใช้งานเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ โปรดทราบว่าข้อมูลด้านล่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันเกี่ยวกับความเที่ยงตรงและความถูกต้องของข้อมูล เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้อันเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้

เบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้งาน

เราไม่รับประกันการดำเนินงานอย่างถูกต้องในการใช้เวอร์ชั่นตัวอย่างหรือเวอร์ชั่นเบต้า

ปลั๊กอินส์

Adobe Flash Player และ Adobe Reader (เพื่อดูหรือพิมพ์ไฟล์ PDF)

การรักษาความปลอดภัย

เว็บไซต์นี้ใช้ SSL (โปรโตคอล Secure Sockets Layer) สำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณไม่ต้องกำหนดการตั้งค่าพิเศษใดๆ ในเบราเซอร์ของคุณสำหรับการใช้งาน SSL เมื่อคุณใช้งานเบราเซอร์ที่สามารถทำงานร่วมกับฟังก์ชันรักษาความปลอดภัยได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณกรอก เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ จะได้รับการเข้ารหัสโดยอัตโนมัติสำหรับการส่งข้อมูล
ไม่มีความเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูล การดักข้อมูลที่คุณส่งออกไปโดยบุคคลที่สามเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
สัญลักษณ์ SSL ที่แสดงอยู่ในแถบที่อยู่ URL บนเพจนำเสนอการสื่อสารที่ปลอดภัยโดยการใช้ SSL

JavaScript

JavaScript ถูกใช้งานในเว็บไซต์นี้
หากคุณปิดใช้งานการตั้งค่า JavaScript ในเบราเซอร์ของคุณ เว็บไซต์อาจทำงานหรือแสดงผลได้อย่างไม่ถูกต้อง เพื่อการใช้งานเนื้อหาทั้งหมด เราขอแนะนำให้คุณเปิดใช้งานการตั้งค่า JavaScript ในการตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณ

การใช้คุกกี้และเว็บบีคอน

คุกกี้(หมายเหตุ 1) และเว็บบีคอน (หมายเหตุ 2) ถูกใช้งานในเว็บไซต์นี้เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้

หากคุณตั้งค่าเบราเซอร์ที่คุณกำลังใช้ชมเว็บไซต์ของเราเพื่อไม่ให้รับคุกกี้หรือไม่มีการแสดงภาพ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันบางรายการในเว็บไซต์นี้

การใช้ข้อมูลบันทึก

เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลบันทึกการเข้าถึง เช่น ที่อยู่ IP ของคุณจะได้รับการบันทึกไว้ ข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ไม่ใช่เพื่อการระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการใช้งานเมื่อมีการติดต่อเป็นรายบุคคลในภายหลังหรือบนหน้าที่จำเป็นต้องทำการตรวจสอบผู้ใช้

ความละเอียดที่แนะนำให้ใช้งาน

เราขอแนะนำให้ดูเว็บไซต์นี้ที่ความละเอียดอย่างน้อย 1,024 พิกเซล

การพิมพ์เว็บไซต์

หากขอบด้านขวาถูกตัดออกเมื่อทำการพิมพ์ในแนวตั้งบนกระดาษขนาด A4 ให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ไปที่ "ลดขนาด" หรือกำหนดทิศทางของกระดาษไปที่ "แนวนอน" เมื่อทำการพิมพ์

ลิงก์

คุณสามารถลิงก์กับเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แม้ว่าจะเป็นการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม โดยไม่ต้องติดต่อกับ Oiles Corporation ล่วงหน้า
หลังจากที่ทำการลิงก์กับเว็บไซต์นี้แล้ว โปรดส่งข้อมูลติดต่อของคุณและ URL ที่โพสต์ลิงก์ดังกล่าวมายังที่อยู่อีเมลของเรา (info@oiles.co.jp)
โปรดนำทางลิงก์มายังโฮมเพจของเรา (http://www.oiles.co.jp/) และต้องระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเว็บไซต์ของ Oiles Corporation
โปรดงดเว้นจากการลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของเราหากมีการนำไปใช้ดังต่อไปนี้ หรืออาจเกิดการดำเนินการดังต่อไปนี้ขึ้นได้

แม้ว่าจะไม่มีการดำเนินการใดเข้าข่ายข้างต้น แต่เราอาจขอให้คุณเปลี่ยนแปลงวิธีการลิงก์หรือลบลิงก์ออกได้ โปรดเข้าใจว่า URL สำหรับเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือลบโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

สำหรับการลิงก์ไปยังหน้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่โฮมเพจของเรา โปรดติดต่อผู้ที่รับผิดชอบในการติดต่อสำหรับแต่ละหน้า

ข้อห้ามในการใช้งาน

ไม่อนุญาตให้กระทำการดังต่อไปนี้เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้

การแนะนำจากผู้ใช้

เราไม่สะดวกในการประเมินหรือทบทวนข้อเสนอที่ส่งทางอีเมล หรือรูปแบบใดๆ ก็ตาม เช่น ความคิด การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคโนโลยีด้านการผลิต หรือโฆษณา
หากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ปล่อยออกมามีความคล้ายคลึงกับความคิดในข้อเสนอ เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ

เราจะพิจารณาว่าบุคคลที่ส่งข้อเสนอเข้ามาเห็นด้วยกับเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้

กฎหมายที่บังคับใช้และขอบเขตอำนาจศาล

การใช้งานเว็บไซต์นี้และเงื่อนไขของการใช้งานต้องสอดคล้องกับ และมีการตีความตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
ข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้และเงื่อนไขของการใช้งานเว็บไซต์จะได้รับการแก้ไขภายใต้เขตอำนาจพิเศษของศาลแขวงโตเกียว เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น