หน้าหลัก>นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล

OILES CORPORATION ("OILES") พยายามที่จะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ที่คุณมอบให้แก่เราอย่างเหมาะสมและปลอดภัย และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติแห่งประเทศญี่ปุ่น ("พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") และ "แนวทาง สำหรับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม" ที่ออกแถลงการณ์โดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม เป็นต้น มีดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำโดย OILES

"ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำโดย OILES" หมายถึงข้อมูลที่อาจระบุตัวตนของคุณหรือข้อมูลดั้งเดิมของตัวคุณเอง: ที่อยู่ของคุณ ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล สถานที่ทำงาน เป็นต้น

การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

OILES จะแจ้งวัตถุประสงค์และวิธีในการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลให้คุณทราบล่วงหน้า เมื่อคุณส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เรา
ในกรณีที่คุณไม่ได้ตั้งใจรอรับข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับบริการเว็บไซต์ของ OILES

วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคล

OILES ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเจ้าของเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ขอบเขตในการใช้ประโยชน์ข้อมูล วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์
การสอบถามข้อมูลบริษัท OILES เพื่อตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูล
การสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ OILES และบริษัทในเครือของ OILES เพื่อใช้ในการจัดส่งวัสดุของผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการ/ผลิตภัณฑ์ของเรา และติดต่อคุณ
ข้อมูลการสรรหาบุคลากร OILES เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลการสรรหาบุคลากร และการจัดการการดำเนินงานในการสรรหาบุคลากร
การสอบถามข้อมูลของลูกค้า OILES และบริษัทในเครือของ OILES เพื่อการติดต่อทางธุรกิจ การจัดส่งผลิตภัณฑ์ของเรา บริการหลังการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเรา การให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการของเรา และการจัดการสัญญา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม

OILES จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามโดยที่คุณไม่ยินยอม การให้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม มีกรณียกเว้นดังต่อไปนี้

การสอบถามข้อมูลเพื่อการแก้ไข การเพิ่ม หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับการร้องขอการสอบถามข้อมูล การแก้ไข การเพิ่ม หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคล และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อแผนกของ OILES ที่คุณส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ โดยการโทร การส่งจดหมาย หรืออีเมล เราจะติดต่อคุณหากมีเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อน (เอกสารสำคัญสำหรับการระบุตัวบุคคล เป็นต้น)

หากคุณไม่ทราบเกี่ยวกับการจัดสรรข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณแจ้งให้เราทราบ หรือเพื่อการสอบถามเกี่ยวกับการจัดการทั่วไปของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่ิอเราได้ที่ "แบบฟอร์มการสอบถามข้อมูล" ในเว็บไซต์นี้ หรือใน "การสอบถามข้อมูล" ดังต่อไปนี้

การสอบถามข้อมูล

8, Kirihara-cho, Fujisawa-city, Kanagawa-prefecture, Japan
การสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล, แผนกการวางแผนและการบริหารองค์กร, OILES Corporation

ประวัติการแก้ไข

นโยบายนี้ได้เขียนขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่น ให้ยึดภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลักและการแปลนโยบายนี้เป็นภาษาอื่นๆ เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น และไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ต่อทั้งสองฝ่าย (คุณและ OILES) ตามนโยบายนี้