หน้าหลัก>เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีหลัก

Oiles Corporation มีเทคโนโลยีหลักสองประเภท
ไตรโบโลจี:
แรงเสียดทาน การสึกหรอ และการหล่อลื่น
การหน่วง:
การควบคุมการสั่นสะเทือน

ตลับลูกปืน OILES คืออะไร?

 • ประเภทของตลับลูกปืน
 • ประโยชน์ของตลับลูกปืนชนิดหล่อลื่นตัวเองของ OILES

เครื่องมือสนับสนุนการออกแบบ

 • การเลือกและการออกแบบตลับลูกปืนของ OILES
 • ของเขตการบริการ
 • การสนับสนุนการเลือกใช้วัสดุ
 • การสนับสนุนการออกแบบชิ้นส่วนของอุปกรณ์
 • การคำนวณหาค่า P และ V
 • การคำนวณหาอายุการใช้งาน
 • รูปแบบของปริมาณในการสึกหรอโดยประมาณ

เอกสารทางเทคนิค

 • ความต้านทานต่อการกัดกร่อน
 • วิธีการเก็บรักษา
 • การกัดกร่อนด้วยไฟฟ้า (การกัดกร่อนแกลแวนิก)
 • การคลายความตึงเครียด
 • ตลับลูกปืนพลาสติกนำไฟฟ้า
 • ข้อแตกต่างจากตลับลูกปืนซินเตอร์
 • ทางเลือกสำหรับตลับลูกปืนชนิดเม็ดกลม